Monthly Archives: February 2017

Bankstel laten reinigen door een specialist scheelt u een hoop gedoe!

MeubelreinigerMeubels vervuilen in de loop der jaren. Er wordt veel op een bankstel, eetkamerstoelen en fauteuils gezeten. Er zal in de loop der jaren ook weleens een vloeistof worden gemorst. Het kan daarbij zover komen dat u de vlekken niet zelf meer uit de stoffering kunt verwijderen. In een dergelijk geval is het verstandig de hulp in te roepen van de specialist. Kijk daarvoor op de website van meubelreiniging.nl waarop u de specialist op het gebied van meubelreiniging vindt.

Komen kijken naar de werkzaamheden

Deze specialist reinigt alle typen meubelstoffen zoals katoen, velours en dergelijke. Er zal tijdens het reinigen niets worden overgeslagen. De stoffen worden in zijn geheel gereinigd. Wanneer u dus besluit uw bankstel, fauteuil, eetkamerstoelen, poef, bureaustoel en zelfs autostoelen schoon te laten maken, kunt u vragen of de specialist eerst wilt langskomen. Hij zal het geheel bekijken wat er gedaan moet worden en een prijs opgeven.

De plaats voor het schoonmaken

Het schoonmaken van uw stoffen meubelen wordt bij u thuis gedaan. U hoeft niet bang te zijn dat er schade aan de houten vloer ontstaat als u die heeft. Voor het beschermen van een houten vloer of een vloer van laminaat wordt voldoende afdekzijl meegenomen. Voordat een stoffen bankstel helemaal wordt gereinigd doet men dat eerst bij een klein stukje. Wanneer u het resultaat ziet, kunt u zelf beslissen of de hele bank en de andere meubelen moeten worden gereinigd. Voor het reinigen van de stoffen worden natuurlijke materialen gebruikt die niet schadelijk voor het milieu zijn.

Waar u rekening mee moet houden om uw stoffen bank in goede conditie te houden!

Wanneer u een stoffen bankstel heeft, is het raadzaam met een aantal zaken rekening te houden. Ga niet met een spijkerbroek, die u pas gekocht heeft, op een stoffen bankstel zitten. De spijkerbroek kan in het beging een verkleuring afgeven. Ga ook nooit met vuile werkkleding op een bank zitten. Let ook op uw huisdier. Hij kan, als hij van buiten komt, vuile poten hebben. Die moeten eerst worden schoongemaakt of u moet er een plaid op leggen, die geschikt is voor uw hond. Indien u hiermee rekening houdt, zal de beschermlaag, die op het stoffen bankstel in aangebracht, niet zo snel slijten. De beschermlaag zorgt ervoor dat vuile stoffen niet zo snel in de stof van het bankstel kunnen doordringen. Laat door de specialist, na de reiniging, een beschermlaag aanbrengen. De beschermlaag zorgt voor het behoud van uw bankstel en kleur.

Kosten stoffen bank reinigen

Voor het reinigen van stoffen meubels zijn er vaste prijzen. Zo kan men vooraf aangeven wat de totale kosten worden bij het reinigen van uw meubels. Wanneer u de prijzen weet, kunt u daarvoor beter niet zelf aan de slag gaan. De materialen om een stoffen bankstel schoon te maken moet u ook aanschaffen. De werkzaamheden en de kosten die u zelf moet maken, wegen niet op tegen de kosten van de specialist, die weet wat hij moet doen.

Vaststellingsovereenkomst voorbeeld downloaden gratis!

Vaststellingsovereenkomst voorbeeld: wat hoort er in ieder geval in te staan? (Op de website van https://www.vaststellingsovereenkomst.org/ kunt u gratis een voorbeeld vaststellingsovereenkomst-voorbeelddownloaden)

Een vaststellingsovereenkomst is een document waarmee een werknemer en werkgever het ontslag van de werknemer regelen. De Nederlandse wet stelt geen vormvereisten aan deze overeenkomst, maar toch is het belangrijk dat bepaalde elementen hierin staan vermeld aangezien er anders bijvoorbeeld problemen met het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) kunnen ontstaan.

Omvang vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is altijd meerdere pagina’s lang. Hoe lang de overeenkomst exact is, verschilt per individueel geval. Bij bijvoorbeeld een ingewikkelde ontslagvergoeding of eindafrekening zal de overeenkomst aanzienlijk langer zijn. Ook bijvoorbeeld een concurrentie- en relatiebeding of een geheimhoudingsbeding kunnen gedetailleerd zijn, zodat ook in dit geval de vaststellingsovereenkomst omvangrijk is.

Opbouw vaststellingsovereenkomst

Een typische vaststellingsovereenkomst begint met de personalia van de werkgever en de werknemer. Het kan zijn dat werkgever of werknemer door een derde partij worden vertegenwoordigd of iemand anders hebben gemachtigd om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. In dit geval worden ook de personalia van deze personen in de overeenkomst vermeld. Vervolgens, wordt in het kort de arbeidsovereenkomst geschetst die wordt beëindigd. Denk hierbij aan een korte functiebeschrijving, de ingangsdatum van het contract en de overeengekomen vergoeding(en). Hierna wordt beschreven hoe en waarom de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Vervolgens, worden de exacte afspraken die zijn gemaakt uiteengezet. Hier wordt bijvoorbeeld de einddatum van de dienstbetrekking gespecificeerd alsmede de ontslagvergoeding, de eindafrekening en eventuele bedingen zoals een concurrentiebeding. Onderaan de vaststellingsovereenkomst bevinden zich tot slot de handtekeningen van de werkgever en werknemer (of degenen die zij voor de ondertekening hebben gemachtigd).

Initiatief bij werkgever

Belangrijk is dat expliciet in de vaststellingsovereenkomst wordt vermeld dat de werkgever het initiatief heeft genomen tot de arbeidsbeëindiging. Wanneer dit niet duidelijk uit de overeenkomst blijkt, kan het UWV de (ex-)werknemer een WW-uitkering weigeren. Een voorbeeld van een hiervoor geschikte tekst is: “Het initiatief ter beëindiging van het dienstverband met de werknemer, is door de werkgever genomen.”

Geen verwijt werknemer

Voor de WW-rechten van de (ex-)werknemer is het ook van belang dat uit de vaststellingsovereenkomst blijkt dat hem of haar het ontslag niet is te verwijten. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het formuleren van de ontslagreden. Het falen van de werknemer om zijn of haar werk goed te doen of andere misdragingen van de werknemer, kunnen dus beter niet worden opgevoerd als ontslagreden. Voorbeelden van ontslagredenen die wél geschikt zijn om in de vaststellingsovereenkomst te vermelden, zijn:

  • bedrijfseconomische redenen (bijvoorbeeld een afname in de vraag naar de producten of diensten van de werkgever, waardoor er geen werk meer is voor de werknemer);
  • onoplosbaar verschil van inzicht over de manier waarop de arbeid moet worden verricht;
  • langdurige ziekte van de werknemer, zonder succesvolle re-integratie.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!